06.10.2009.

LOGIČKI NOVITETI (3)

Anurag Sahaj iz Indije na konkursu za logičke novitete imao je nekoliko radova koji su ušli među 20 najboljih. Jedan od njih je "Koral 2009".

U zadatku se traži da se oboje neka polja tako da se formira koral od povezanih kvadratića. Obojena polja ne smeju da zauzimaju površinu 2x2. Polja sa brojevima moraju da ostanu neobojena, a sva neobojena polja čine povezanu celinu. Brojevi pokazuju dužinu najdužeg niza obojenih polja u datom pravcu.

Нема коментара: