26.03.2009.

NAJLEPŠI LOGIČKI PROBLEMI (11)

Zagonetka kakuro, za koju su neki predviđali da će dostići slavu sudokua, ima svoj karakterističan izgled. Liči na ukrštene reči, prazna kvadratna rešetka sa crnim poljima i mnoštvo malih suma upisanih sa strane. Zadatak na slici sa jednog od ranijih japanskih prvenstava jeste kakuro, iako nema ni jednu zadatu sumu. Razlog tome je što svaki niz od dva ili više brojeva ima sumu 15.

Нема коментара: