05.01.2010.

LOGIČKI NOVITETI (12)

Anurag Sahaj iz Indije na konkursu za logičke novitete predstavio je zadatak "burošima".

U svakom redu i koloni treba osenčiti po tri polja. Brojevi sa strane pokazuju najduži niz belih polja u datom redu ili koloni. Crna polja mogu se dodirivati samo dijagonalno.

Нема коментара: