29.08.2010.

REZULTATI SA "ARĐA"

Predivan vikend! Imamo rezultate prvog od pet internet takmičenja. Italijanske sudoku zadatke radila su sedmorica naših. Evo rezultata:

10. Branko Ćeranić
23. Nikola Živanović
29. Dragan Tolomanoski
52. Danijel Milošević
55. Rade Goljović
60. Zoran Tanasić
65. Igor Ević

Ukupno 67 učesnika. Tabelu pogledajte ovde. Naredno takmičenje na ovom sajtu je 10. i 11. septembra.

Finci su objavili instrukcije za njihovo prvenstvo. Zadaci su uglavnom poznati, a može se odgonetnuti i šta se šalje kao rešenje. Bane je obećao da će se potruditi da prevede tekst pa ćemo prevod postaviti na blogu u toku dana. Takmičenje je od 17 do 19 časova.

Čekamo rezultate Beloruskog prvenstva, a u toku su još dva odlična takmičenja, "Broken Pieces" na sajtu indijskih zagonetača i "Schlangenrätselwettbewerb" na nemačkom LM-u.

1 коментар:

Nikola Živanović је рекао...

Evo prevoda:

Rešenja se šalju na mail dat u instrukcijama. Takmičenje traje 120 minuta.

1. Lako kao ABC
U svaki red i kolonu upišite po jedno slovo A, B i C. Neka polja mogu ostati prazna. Slovo van mreže prvo se pojavljuje u datom redu ili koloni (posmatrano sa tih pozicija). Prazno polje može da bude na bilo kom mestu u mreži.

Rešenje: Uneti redom ono što je u kružićima. – za prazno polje.

2. Slovospajalica
Povežite ista slova zmijom koja ide horizontalno i vertikalno, tako da se zmije ne presecaju.

Rešenje: Uneti redom slova zmija koje prolaze kroz kružiće.

3. Dijagonale
U svako polje ucrtajte jednu od dve dijagonale. Dijagonale ne mogu formirati zatvorenu oblast, a brojevi pokazuju broj dijagonala koje idu iz tog temena.

Rešenje: Uneti redom dijagonale sa označene velike dijagonale, zamenjujući dijagonale odgovarajućim slovom (Y ili A)

4. Mreža
Povežite neke od kružića linijama koje se ne mogu presecati, tako da iz svakog kružića ide onoliko linija koliko pokazuje broj u kružiću.

Rešenje: Unesite za sve vertikalne pravce da li postoji ili ne linija. Po redovima uneti 1 za ima linije, 0 za nema linije.

5. Soliteri
U datoj mreži nalaze se brojevi od 1 do 6 koji simbolizuju solitere sa različitim brojem spratova. Nijedan red ili kolona ne sadrže solitere sa istim brojem spratova. Brojevi uz mrežu pokazuju koliko je solitera vidljivo, posmatrano sa te pozicije.

Rešenje: Uneti redom visinu solitera koji su u kružićima

6. Rozeta
Uneti brojeve 1-7 u datu rozetu, tako da se ne ponavljaju brojevi ni u jednom pravcu. Posebno, u 4 obeležene oblasti se takođe nalaze različiti brojevi.

Rešenje: Uneti redom brojeve koji su u kružićima

7. Hiroimono
Krećući se od crnog kružića uneti brojeve od 1 do N u bele kružiće krećući se horizontalno i vertikalno, bez okreta. Beli kružići predstavljaju kamenčiće koji se kupe pri prvom nailasku na njih.

Rešenje: Uneti brojeve na obeleženoj dijagonali idući od levog donjeg do desnog gornjeg ugla

8. KenKen
Uneti brojeve 1-N u mrežu, bez ponavljanja brojeva po redovima i kolonama. U oivičenim oblastima dat je rezultat odgovarajuće računske operacije nad svim brojevima oblasti.

Rešenje: Uneti redom brojeve koji su u kružićima

9. Yajilin
U neka polja mreže unesite crna polja koja se ne mogu dodirivati ivicom, a kroz sva preostala polja postavite zatvorenu petlju. Strelice pokazuju koliko crnih polja ima u tom smeru.

Rešenje: Uneti po redovima lokaciju crnih polja. X za redove u kojima nema crnih polja

10. Ograde
Svaki broj u dijagramu govori koliko ivica ga okružuje. Ivice dobijamo spajanjem (horizontalno ili vertikalno) susednih temena oko broja. Konačno rešenje zadatka je zatvorena neprekidna kriva.

Rešenje: Unesite po redovima brojeve koji ostaju van. Ne unosi se ništa za redove u kojima nema brojeva koji su van.

11. Strelice

Smestite strelice u polja izvan kvadrata sa brojevima. Svaka strelica usmerena je prema mreži. Brojevi u mreži pokazuju koliko je ukupno strelica usmereno prema polju u kome se taj broj nalazi.

Rešenje: Unesite po abecednom redu slova kod onih strelica koje stoje horizontalno ili vertikalno


12. Hitori
Zacrnite pojedina polja u mreži, tako da se u svakom redu i koloni svaki broj
pojavljuje najviše jednom. Crna polja se ne smeju dodirivati svojim stranicama, dok
sva nezacrnjena polja moraju biti povezana u jedinstvenu celinu (stranicama, ne
samo dijagonalno).

Rešenje: Uneti po redovima lokaciju crnih polja

13. XO
Unesite iks ili oks u polja sa brojevima, tako da ako je u polju iks broj pokazuje broj oks-ova u susednim poljima, a ako je u polju oks broj pokazuje broj iks-eva u susednim poljima.

Rešenje: Uneti redom slova koja su u kružićima

14. Kakuro
U svako polje u mreži treba upisati jedan broj od 1 do 9 tako da zbir u redu ili koloni bude jednak broju na početku tog reda ili kolone. Svi sabirci moraju biti različiti.

Rešenje: Uneti redom brojeve koji su u kružićima