09.08.2011.

ANALIZA NEDELJE (6)

Kako logikom doći do rešenja Croco magneta od prošlog utorka?

5 коментара:

Milovan Kovačević је рекао...

Ja bih ovako poceo:
(formatirati fontom sa fiksnom sirinom znakova)

Prvo, obelezimo "presipanja"

+- -+
+ 32122223
-31222232
22........
22........
+ 32........
- +22........
-12........
33........
+21........
-23........


U 6. redu treba 3+3, na gore moze max 3 od 4, na dole oba ili nijedan -> mora horizontalni i 2 na dole. U 7. redu onda imamo 2 pa horizontalni otpadaju:

+- -+
+ 32122223
-31222232
22........
22........
+ 32........
- +22........
-12........
33.oooo...
+21.##oo.##
-23........

Onda mora poslednji horizontalni u 8. koloni.
Pošto se gore presipa jedan, ne može zbog polariteta biti onaj u 6. koloni.
Mora u prvoj koloni poslednji.

+- -+
+ 32122223
-31222232
22........
22........
+ 32........
- +22........
-12........
33.oooo...
+21+##oo###
-23-....#-+

4. Red: jedan stize odole, jedan odgore -> mora horizontalni.
Onda mora i drugi horizontalni u 7. koloni

+- -+
+ 32122223
-31222232
22.....oo.
22........
+ 32........
- +22.....oo.
-12........
33.oooo...
+21+##oo###
-23-....#-+

Branko је рекао...

Ja sam krenuo slicno kao i Milovan, samo odozgo na dole. Jedna od krajnjih vertikalnih u 3. i 4. redu je polarizovana, jer se iz drugog reda prebacuje paran broj polarizovanih, pa od 4 vertikalne u 4. i 5. redu je ili jedna ili tri. Ako bi bile 3, onda ne bi mogli da imamo ukupno 6 u 6. redu...

Nakon toga, kljuc za zavrsetak mi je bio kad sam odredio raspored u drugoj i trecoj koloni.

Анониман је рекао...

Ja objašnjavam i za početnike, ako ih ima i neznam drugačije nego prosto i opširno, što nije u redu, ali je korisno za rešenje.

Razgleđujem postavljene uslove sa strane i gore, u zadatku, i tražim pomoć, kako bih odpočeo sa rešavanjem zadatka.
U svakom redu /R/ i koloni /K/ ima po 8 polova /4+ i 4-/. Ovo svi znaju, koji rešavaju zadatak, ali mi treba konstatacija da bih objasnio razmišljanja.
Po 6 zauzetih polova ima u K1 i R6.
Po 5 zauzetih polova ima u K7 i K8 i u R3 i R8.
Ovi redovi i kolone treba da odrede koja strana će biti pozitivna a koja negativna na magnetima.
Ako je rastojanje, između vartikalno postavljenih magneta, paran broj polja, pol mora biti različit, a ako je neparan onda je isti pol./I ovo svi znaju/.
Ovakav slučaj ima u R8 /ima i u drugim redovima/ i iz toga proizilazi, za R8 da se može upotrebiti samo jedan VM /Vertikalni Magnet/ i on će biti sa znakom - /minus/, jer je potrebno 3 minusa u R8. Koji od ova dva, može se napraviti pretpostavkom, ili logičkim rasuđivanjem i posmatranjem, rasporeda ostalih magneta.
Neka bude sa pretpostavkom da se ne produbljujemo mnogo u analize, /I ovako je dugačko/, a i brže je, pogotovu, ako je pretpostavka u redu. Pretpostavka R8,K1 da je - /minus/ i da se upotrebi drugi HM /Horizontalni Magnet/ u R8, sto uslovljava da se upotrebi HM u R3, a dalje obezbeđuje kompletno K1, gde treba upotrebiti dva od preostala tri VM.
/Pretpostavka je bila ispravna!/
Branko је рекао...
Ja sam krenuo slicno kao i Milovan, samo odozgo na dole. Jedna od krajnjih vertikalnih u 3. i 4. redu je polarizovana, jer se iz drugog reda prebacuje paran broj polarizovanih, pa od 4 vertikalne u 4. i 5. redu je ili jedna ili tri. Ako bi bile 3, onda ne bi mogli da imamo ukupno 6 u 6. redu...

Nakon toga, kljuc za zavrsetak mi je bio kad sam odredio raspored u drugoj i trecoj koloni.
/ Kako?/
Meni objašnjenja Milovana i Branka nisu najjasnija, a možda ni moja neće biti jasna nekome.
U mojem rešenju, koje je na kraju komentara, (Ko ne želi ne mora, odmah, da ga gleda),
/Jedna od krajnjih vertikalnih u 3. i 4. redu je polarizovana - Branko/
kod mene uopšte nisu upotrebljene!?
Ako se upotrebi drugi HM /Horizontalni Magnet/ u R8, mora se upotrebiti HM u R3,/ovde se ponavljam/, da bi se zadovoljio uslov, 2,2 i 2,2 u K4 i K5, jer su ostali magneti samo vertikalni. Od 6 magneta u K4 i K5, treba se upotrebiti u svakoj koloni, samo još po jedan. Da li će biti jedan pored drugog ili ne zavisi od uslova u redovima.
Najverovatnije će to biti prvi magneti, jer treba zadovoljiti uslove u R1 i R2, 2,2 i 2,2 i ispunjava uslov. /NE!/ Tako mi je izgledalo vrlo logično. Posle sam utvrdio da je to pogrešno./

U R8 treba da se upotrebi još jedan HM, od preostala dva. Najverovatnije će biti poslednji, jer u K7 i K8 ima po 5 iskorišćenih polja, a u K2 i K3 samo po 3, mada to ne mora biti presudno.

U R6 ima 6 iskorišćenih polja. Biće 6 VM, ili 1 HM /Horizontalni Magnet/ i 4 VM /Vertikalni Magnet/. U R5 ima samo 3 iskorišćenih polja i sva su u VM, ali ima samo jedan pozitivan pol, što uslovljava da mora da se iskoristi HM u R6 i 4 VM ali od njih samo jedan ima plus pol u R5.
R3 ima 5 iskorišćenih polja. Biće 5 VM, ili 1 HM i 3 VM. Pošto je već uslovljen HM , da mora da se upotrebi i imamo + i -, ostaje da ima još 3 VM, sa 2+ i 1- polom u R3.
R7 ima samo 1- pol i 2 + pola, od kojih je jadan već postavljen na R7,K1.
U K8 ima već 1 +, i od preostala 3 VM treba da se upotrebe dva. Uz prtpostavku da bi jedan od pluseva u R7 trebao biti na R6 K8, jer u R6 i u K8 ima po 3 + pola, određuje se jedan VM i ostaje da se odredi još jedan u K8.Rešenje:

+* 32122223
*- 31222232
22 +****-+-
22 -*-**+*+
32 +*+-+-**
22 -+***+-*
12 *-****+-
33 *+-+-*-+
21 +**-+***
23 -**+-*-+

petpar55

Milovan Kovačević је рекао...

Posto slike nisu uspele, tekstualna varijanta resenja...
O - deo magneta, ne znamo polaritet
# - deo neutralne plocice

Presipanja +/- su k2k3, k8,k7, r3r4, r4r5, r7r8.
U R6 treba 3+3-, na gore moze max 3 od 4, na dole oba ili nijedan
-> mora O u r6k2-r6k3 i r6k4-r7k4, r6k5-r7k5.
U R7 redu sada vec ima 2 pa horizontalni otpadaju:
# u r7k2-r7k3 i r7k7-r7k8.

Zbog presipanja mora -+ u r8k7-r8k8.
Pošto je presipanje +- za r7r8 mora +- r7k1-r8k1 i # u r7k6r8k6.

U r4 jedan magnet stize odole, jedan odgore
-> mora O u r4k6-r4k7
Onda mora i O u r1k6-r1k7.

Ako bi magnet bio na r8k2-r8k3 onda ne moze na r2k2-r3k2, r2k3-r3k3,
r8k4-r8k5 pa r3k4-r3k5. A onda ne moze biti 5 komada u r3.
Zato mora # u r8k2-r8k3 i O u r8k4-r8k5.

Sada mora O u r3k4-r3k5 i # u r1k4-r2k4, r1k5-r2k5, r4k4-r4k4 i r4k5-r4k5.
Zbog presipanja r6k2-r6k3 je +-, a r1k2-r1k3 je #.
Onda O ide u r1k1-r2k1, r1k6-r1k7 i r8k8-r7k8.
Za sve O u k2,k3,k4 i k5 znamo polaritet.

+- Mora zbog presipanja u r4k2-r5k2.

kada se uoci da r4k6-r4k7 mora biti +- inace ne moze da se postavi 4 u k6,
onda se sve odmotava do kraja.

Анониман је рекао...

Cesto posmatram vise vrsta (kolona) zajedno sa ukupnim brojem znakova+ i -.
7. i 8.kolona zajedno imaju isti broj + i -, pa su dve vertikalne plocice dole u 4. i 5. koloni obe 0 ili obe namagnetisane. Ako su obe 0 u 6.redu bi sve ostalo bilo +- pa bi u 5.redu bilo previse znakova.Dakle,2 vertikalne dole su obe magneti. Otuda su u 7.redu sve horizontalne 0.
U 6. koloni dve horizontalne su ili obe +- ili obe 0, gledajuci samo tu kolonu.Ako se zatim uoce zajedno 6 i 7. kolona imamo 1 + vise i on je dole tj. dole desno je -+ u tom redosledu.
U 7.redu je 1 + vise, pa je on napred jer ne moze da se uklopi na
6. poziciju u tom redu.
1,2 3.vrsta zajedno daju 1 + vise, pa su vertikalne u 1.koloni i u 8. koloni (malo vire iz tog bloka) jedna +- (+gore), druga 0, jos ne znamo koja,itd...
Sladjana