05.02.2010.

LOGIČKI NOVITETI (16)

Zoltan Horvat iz Mađarske poslao je na konkurs zadatak pod nazivom "kompasi". Potrebno je postaviti pet komadića metala veličine jednog polja koji se ne smeju dodirivati. Svi kompasi pokazuju na najbliže komadiće metala.

Tu je i primer na manjoj mreži sa tri komadića metala.

Нема коментара: