11.11.2010.

MOJI ZADACI (39)

CIK-CAK SUDOKU
Ispunite mrežu brojevima 1,2 i 3 tako da se u svakom redu, koloni i posebno obeleženom liku 2x3 svaki broj pojavi tačno dva puta. Istovremeno, pronađite put s neprekinutom cik-cak linijom koja prolazi kroz sva polja. Cik-cak linija počinje u levom gornjem uglu (od broja 1), završava se u donjem desnom uglu (na broju 3), prolazi kroz središta polja i kreće se nizom 1-2-3-1-2-3...1-2-3.

Нема коментара: